Dökümanlar

Gümrükleme İçin Gerekli Evraklar

Gümrük Müdürlüğüne sunulması zorunlu evraklar

·         İmza Sirküleri - (Noter Onaylı)

·         Ticaret Sicil Gazetesi - (Asıl)

·         V.D Mükellefiyet Yazısı - (Asıl)

·         Vekaletname - (Noter Onaylı)

·         Faaliyet Belgesi - (Asıl)

·         İmzaya Yetkili Kişi-lerin Kimlik Fotokopileri - (Noter Onaylı)

·         Vergi Levhası - (Fotokopi)

* Daha önce firmanız adına gümrük idaresine 63 Seri Nolu GGT ne istinaden Firma Dosyanız verildiyse dosyanın sunulduğuna dair yazının fotokopisi ve vekaletname yeterli olacaktır.

Gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Umut Gümrük'e sunulması gereken evraklar

·         Şirket Kaşeniz (Otomatik) - (1 adet)

·         Antetli Kağıdınız - ( Yeterli miktarda)

·         Faturanız - (Yeterli miktarda)

* Çeşitli onay ve müracaatlarda gerekli olması muhtemel Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, TSE belgesi, Marka Tesçil Belgesi, Analiz Raporları gibi evrakların fotokopilerinin sunulması yeterli olacaktır

 

Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım