Haberler

Yayınlama Tarihi: 24/06/2015

KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden alınan “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” konulu 22/06/2015 tarih 2999 sayılı yazı ekte sunulmuştur.

Yayınlama Tarihi: 24/06/2015

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/3), 20 Haziran 2015 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen geçici maddeleri içerir şekliyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ değişikliği ile;...

Yayınlama Tarihi: 24/06/2015

Bilindiği üzere, TIR Sistemini kullanmayı talep eden gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne sunduğu 30.000,- Avro veya 75.000,- TL kabul teminatı, son zamanlarda ...

Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım