19.04.2018 tarih, 30396 sayılı Resmi Gazete içeriği

Yayın Tarihi: 19.04.2018

 

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Bakanlar Kurulu Kararı
2018/11611 Devlete Ait Üniversitelerin Tıp Fakültelerine Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimleri ile Rektörlüklerine Bağlı Sağlık Hizmeti Sunan Enstitüleri Döner Sermaye İşletmelerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımlarına İlişkin Borçlarının Ödenmesinde Uygulanacak İskonto Oranları Hakkında Karar 1
Atama Kararları
- Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 4
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı
- Hakimler ve Savcılar Genel Kurulunun 13/04/2018 Tarihli ve 2018/180 Sayılı Kararı 6
Yönetmelikler
- Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10
- Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10
Tebliğler
- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/12) 13
- 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/19) 15
- 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/20) 17
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/04/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-30 Sayılı Kararı 18
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/04/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-31 Sayılı Kararı 18
İlanlar
  a - Yargı İlanları 19
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 20
  c - Çeşitli İlanlar 36
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 156
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım