20.04.2018 tarih, 30397 sayılı Resmi Gazete içeriği

Yayın Tarihi: 20.04.2018

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Atama Kararları
- Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 1
Yönetmelikler
- Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2
- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6
Tebliğler
- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/13) 7
- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/14) 20
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararları
- Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/172, K: 2018/32 Sayılı Kararı 24
- Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/120, K: 2018/33 Sayılı Kararı 33
İlanlar
  a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 39
  b - Çeşitli İlanlar 72
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 164
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım