Yayın Tarihi: 08.08.2018

1. Duyuru:

E-imza ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapılan Destek Başvurularına İlişkin Duyuru

     Yeni yönteme dair görüş sorulan konulara ilişkin 01.08.2018 tarihinde gelen Bakanlık talimatına göre;

 

  • E-imzanın zaman damgası taşıması zorunlu değildir.
  • Adobe Acrobat Reader ile atılan e-imzaların 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olmadığı belirlenmiştir. Birliğimize iletilen Adobe Acrobat imzalı başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu çerçevede firmaların ilk başvurdukları tarih saklı kalmak kaydıyla başvurularını yenilemeleri gerekecektir.
  • KEP aracılığıyla iletilmek koşuluyla, e-imza kriterlerine uygun iletilmeyen başvurularda, ilgili sorunu çözmesi için firmaya eksik tamamlama süresi kadar süre verilecektir. Bu durumdaki dosyalar için müracaat süresinin bitimine 1 aydan daha az kaldığı durumlarda, 1 ay ek süre tanınacaktır.
  • Bu süreler, eksik tamamlama süreci kapsamında olmayıp inceleme sonrası eksik evrak tespit edilirse, ilgili mevzuatta belirtilen eksik evrak tamamlama süresi ayrıca verilecektir.

İTKİB, Devlet Yardımları Şubesi

 

2. Duyuru: 

Çin menşeli saraciye, ayakkabı ve konfeksiyon eşyası ithalatına ilişkin önemli duyuru

Sayın Yetkili/İlgili;
 

Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde fasıl ve gümrük tarife pozisyonu belirtilen eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.
 

Ayrıca, ilgili tebliğin 4. maddesi "Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III' de yer alan Kayıt Belgesi Başvuru Formu' nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir." hükmünü amirdir.
 
Bu bağlamda, daha önce 18/07/2018 tarihinde başlayacağı duyurulan 42.02, 42.03 tarife pozisyonları ve 61. 62. 63. 64. fasıllar altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eşyaya dair yapılacak kayıt belgesi başvurularına ilişkin ek bilgi ve belge uygulamasının başlangıç tarihi 31/01/2019 olarak güncellenmiştir.

İTKİB, Uygulama Şubesi
 
Bilgilerinize rica olunur.

Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım