08.09.2018 tarih, 30529 sayılı Resmi Gazete içeriği

Yayın Tarihi: 08.09.2018

08.09.2018 tarih, 30529 sayılı Resmi Gazete içeriği

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Yönetmelikler
  –– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
  –– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
Tebliğler
  –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 0
  –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/29) 0
  –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/30) 0
  –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/32) 0
Kurul Kararları
  –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/9/2018 Tarihli ve 8044 Sayılı Kararı 0
  –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/9/2018 Tarihli ve 8045 Sayılı Kararı 0
  –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/9/2018 Tarihli ve 8048 Sayılı Kararı 0
İlanlar
  a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 0
  b - Çeşitli İlanlar 0
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 0
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım