12 Eylül 2018 Tarihli, 30533 Sayılı Resmi Gazete

Yayın Tarihi: 12.09.2018

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Milletlerarası Andlaşma
  –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 77) 0
Cumhurbaşkanı Kararları
  –– Kullanım Hakkı Ücretlerine İlişkin Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkındaki 18/5/2009 Tarihli ve 2009/15001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Eki Telsiz Ücretleri Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 78) 0
  –– Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 79) 0
  –– Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2018/162) 0
  –– Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun Listede Belirtilen Başkan Vekili ve Üyelerden Oluşmasına ve Genel Müdürlüğe Zafer SÖNMEZ’in Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/163) 0
  –– Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına, Dr. Ali Taha KOÇ’un Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/164) 0
  –– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, Mehmet GÜLLÜOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/165) 0
  –– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığına Açık Bulunan İş Müfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/166) 0
Yönetmelikler
  –– Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
  –– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 0
Genelgeler
  –– 2018/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 0
  –– 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 0
  –– 2018/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 0
  –– 2018/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 0
İlanlar
  a - Yargı İlanları 0
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 0
  c - Çeşitli İlanlar 0
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 0
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım