01.02.2019 tarih, 30673 sayılı Resmi Gazete içeriği

Yayın Tarihi: 01.02.2019

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Cumhurbaşkanı Kararları
- 154 kV Gürsöğüt 1 HES TM-Kargı HES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 683) 1
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 684) 3
Atama Kararı
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Büyükelçi Mehmet Ferden ÇARIKÇI’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/39) 3
Yönetmelikler
- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4
- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7
Tebliğler
- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16
- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları 44
- Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 52
- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 85
- Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 88
- Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 97
İLAN BÖLÜMÜ
  a - Yargı İlanları 101
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 102
  c - Çeşitli İlanlar 124
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 159
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım