02 Şubat 2019 Tarihli, 30674 Sayılı Resmi Gazete

Yayın Tarihi: 02.02.2019

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Yönetmelikler
- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1
- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 2
- Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği 60
Tebliğ
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505) 67
Kurul Kararları
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8402 Sayılı Kararı 70
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8407-3 Sayılı Kararı 76
  DÜZELTME : Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili 80
İLAN BÖLÜMÜ
  a - Yargı İlanları 81
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanı 82
  c - Çeşitli İlanlar 82
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 151
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım