05 Şubat 2019 Tarihli, 30677 Sayılı Resmi Gazete

Yayın Tarihi: 05.02.2019

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
- Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 29) 1
- Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 30) 3
Cumhurbaşkanı Kararları
- 2019/2020 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 702) 17
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (y) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 703) 19
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 704) 44
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2019/42) 45
- 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Diyanet İşleri Başkanlığına Ait (13) Sayılı Cetvele Birimler Eklenmesi Hakkında Karar (Karar: 2019/43) 45
- 2019 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2019/45) 47
Atama Kararları
- Nükleer Düzenleme Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/40) 49
- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/41) 49
Yönetmelikler
- KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 50
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 54
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 55
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararları
- Anayasa Mahkemesinin 10/1/2019 Tarihli ve 2015/3742 Başvuru Numaralı Kararı 56
- Anayasa Mahkemesinin 23/1/2019 Tarihli ve 2015/4032 Başvuru Numaralı Kararı 74
İLAN BÖLÜMÜ
  a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 83
  b - Çeşitli İlanlar 91
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 123
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım