06 Şubat 2019 Tarihli, 30678 Sayılı Resmi Gazete

Yayın Tarihi: 06.02.2019

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 31) 1
Cumhurbaşkanı Kararları
- Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun Teşkiline İlişkin Karar (Karar Sayısı: 709) 7
- Mübaşir Kadro Unvanının 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Başlıklı (I) Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/50) 8
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı
- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05/02/2019 Tarihli ve 41 Sayılı Kararı 8
Yönetmelik
- Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 9
Kurul Kararları
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8409 Sayılı Kararı 20
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8410 Sayılı Kararı 30
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8411 Sayılı Kararı 37
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8412 Sayılı Kararı 45
İLAN BÖLÜMÜ
  a - Yargı İlanları 51
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 52
  c - Çeşitli İlanlar 59
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 99
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım