07 Şubat 2019 Tarihli, 30679 Sayılı Resmi Gazete

Yayın Tarihi: 07.02.2019

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Cumhurbaşkanı Kararları
  –– Bingöl İlinde Tesis Edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 710) 0
  –– Aydın İlinde Tesis Edilecek Bafa Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 711) 0
  –– Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde 23/3/2015 Tarihli ve 2015/7456 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 712) 0
  –– Devlete Ait Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakülteleri ile Diş Hekimliği Fakültelerine Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimleri Döner Sermaye İşletmelerinin Ödenmemiş İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımlarına İlişkin Borçlarına Uygulanacak İskonto Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 713) 0
  –– 8/1/2018 Tarihli ve 2018/11213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 714) 0
  –– Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 715) 0
  –– Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 718) 0
Yönetmelikler
  –– Resmî Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 716) 0
  –– Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 717) 0
  –– Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
  –– Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
  –– Göç Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
  –– İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
  –– Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 0
Tebliğ
  –– Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2) 0
Yargı Bölümü:
Yargıtay Kararları
  –– Yargıtay 3, 4, 17 ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar 0
İLAN BÖLÜMÜ
  a - Yargı İlanı 0
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 0
  c - Çeşitli İlanlar 0
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 0
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım