Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.02.2019 tarihli ve 41385955 sayılı yazısı

Yayın Tarihi: 08.02.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.02.2019 tarihli ve 41385955 sayılı yazısı (KDV Matrahı, Kur Farkı hk.)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:85593407-156.02

Konu:Kur Farkı

07.02.2019 / 41385955 
DAGITIM YERLERİNE

İlgi : 04.02.2019 tarihli dilekçeniz.


İlgide kayıtlı dilekçenizde, 3065 sayılı KDV Kanununun "Matraha Dahil Olan Unsurlar" başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine "fiyat farkı," ibaresinden sonra gelmek üzere "kur farkı,”ibaresinin eklendiği; bu değişikliğin ithalat işlemleri ile ilişkisinin ve bu kapsamda gerekçesi tam olarak anlaşılamadığıdan bahisle, olası mağduriyetlerin önlenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması için konunun açıklığa kavuşturulmasının gerektiği belirtilmektedir.

Eşya bedelinin transfer edildiği tarih ile beyannamenin tescil edildiği tarih arasında kur farkı oluştuğu durumlarda bu farkın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21/c maddesi hükmü uyarınca matraha dahil edilip edilmeyeceği hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla tasarruf olunan 23/06/2010 tarihli ve 13897 sayılı dağımlı yazımızda; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 26 ıncı maddesiuyarınca işlem yapılması; dolayısıyla, ithalatta vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden Önce yapılan ödeme tarihindeki kurun, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kurdan yüksek olması (negatif kur farkı) halinde, aradaki kur farkının KDV matrahına ilave edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla ilgi dilekçenizde belirtilen hususla ilgili somut sorunların bildirilmesi halinde ilgili gümrük idaresi nezdinde gerekli araştırma yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
H.Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM:
Bursa Gümrük Müşaviri Derneğine
(İhsaniye Mah. Barbaros Cad. Eserkent Sitesi B Blok No:8 K:1 D:1 Nilüfer/BURSA)

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
(Anıt Cad. Şafak Apt. No:8/7 Tandoğan/ANKARA)

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
(Atatürk Cad. No:384 K:6 D:11 Berrin Reşat Aksoy Plaza/Alsancak/İzmir)

İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
(Müeyyedzade Mahallesi, Kemeraltı Cd. Kalaycıoğlu Business Center No:35, 34425 Beyoğlu/İstanbul)

Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
(Mahmudiye Mah. 121. Cd. Metropol Mertim Gökdelen İş Merkezi Kat:14 Akdeniz/MER, 33070 Akdeniz/Mersin)

Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım