12 Şubat 2019 Tarihli, 30684 Sayılı Resmi Gazete

Yayın Tarihi: 12.02.2019

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Atama Kararı
- General ve Amirallerin Atanmaları Hakkında Karar (Karar: 2019/58) 1
Yönetmelikler
- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 3
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararları
- Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2018/107, K: 2018/114 Sayılı Kararı 7
- Anayasa Mahkemesinin 22/1/2019 Tarihli ve 2015/3429 Başvuru Numaralı Kararı 11
- Anayasa Mahkemesinin 22/1/2019 Tarihli ve 2015/17453 Başvuru Numaralı Kararı 15
İLAN BÖLÜMÜ
  a - Yargı İlanları 35
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 36
  c - Çeşitli İlanlar 47
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 115
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım