13 Şubat 2019 Tarihli, 30685 Sayılı Resmi Gazete

Yayın Tarihi: 13.02.2019

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Yönetmelikler
  –– Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik 0
  –– Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
Kurul Kararı
  –– Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 30/01/2019 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı 0
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararları
  –– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2018/14, K: 2018/112 Sayılı Kararı 0
  –– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2019 Tarihli ve 2015/1630 Başvuru Numaralı Kararı 0
İLAN BÖLÜMÜ
  a - Yargı İlanları 0
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 0
  c - Çeşitli İlanlar 0
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 0
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım