Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.02.2019 tarihli ve 41625286 sayılı yazısı

Yayın Tarihi: 20.02.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.02.2019 tarihli ve 41625286 sayılı yazısı (27 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hk.)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :13476848-601.01

Konu :27 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

12.02.2019 / 41625286
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 10.01.2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 27 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımız Genel Müdürlüklerinin görevlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüklerce görevlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve kendi içerisinde bütünlüğünün sağlanması amacıyla döner sermaye işletmelerini idari ve mali yönden yönetmek görevinin anılan Kararname ile kurulan Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne verilmesi nedeniyle Bakanlık Makamının 31.01.2019 tarihli 41321787 sayılı Onayı ile;

Mezkûr Kararnamenin Genel Müdürlüğümüz görevlerini düzenleyen 75 inci maddesinin;

1. (l) fıkrasında yer alan “Yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç ile zorunlu hallerde gümrük denetimine tâbi diğer eşya için geçici depolama yerleri ve antrepolar açmak, açılmasına ve işletilmesine izin vermek, işletmek veya işlettirmek” hükmünün uygulanmasında;

- Bakanlıkça açılıp işletilecekler hariç olmak üzere; geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin tüm işlemlerin Genel Müdürlüğümüzce,

- Bakanlığımız Birimlerinde bulunan ve/veya açılacak olan yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araçlara ilişkin ambarlar ile zorunlu hallerde gümrük denetimine tâbi diğer eşya için hizmet verilecek geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin işlemlerin ise hizmette aksamaya mahal verilmemesi amacıyla mevcut uygulamada olduğu hâliyle yerine getirilmek üzere Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce

Yürütülmesi,

2. (ö) fıkrasında ifade edilen “Gümrük laboratuvarları kurmak, tahlil metotlarını hazırlamak ve çalışmalarını düzenlemek, laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak,” hükmünde yer alan “laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak” ile,

3. (p) fıkrasında yer alan “Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,” Görevlerinin de Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce yürütülmesi

Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım