22 Şubat 2019 Tarihli, 30694 Sayılı Resmi Gazete

Yayın Tarihi: 22.02.2019

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yasama Bölümü:
Kanun
7166 Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1
TBMM Kararları
1209 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar 5
1210 Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar 5
1211 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar 5
Yürütme ve İdare Bölümü:
Milletlerarası Andlaşmalar
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 770) 6
- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 771) 21
Cumhurbaşkanı Kararları
- İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2019 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 772) 38
- Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi Kapsamında Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 773) 40
- Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 774) 42
- 154 kV Sapanca TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 775) 54
- 54 kV İscehisar-Afyon-2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 776) 56
Atama Kararları
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Prof. Dr. Vedat BİLGİN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/61) 58
- Endonezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Mahmut Erol KILIÇ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/62) 58
- Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Vergi Müfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/63) 59
- General Ataması Hakkında Karar (Karar: 2019/64) 59
- Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı 60
Yönetmelik
- Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 61
Genelge
- 100. Yıl Kutlamaları ile İlgili 2019/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 64
Tebliğler
- 2019 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi 65
- 2019 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi 110
- 2019 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi 111
- 2019 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi 112
- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi 118
- Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 120
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararları
- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2018 Tarihli ve 2014/14359 Başvuru Numaralı Kararı 121
- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2018 Tarihli ve 2017/29896 Başvuru Numaralı Kararı 135
- Anayasa Mahkemesinin 6/2/2019 Tarihli ve 2016/9878 Başvuru Numaralı Kararı 149
İLAN BÖLÜMÜ
  a - Yargı İlanları 159
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 162
  c - Çeşitli İlanlar 185
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 279
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım