09 Mayıs 2019 Tarihli, 30769 Sayılı Resmi Gazete

Yayın Tarihi: 09.05.2019

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Yönetmelikler
- Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 1
- Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 1
Tebliğ
- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 4
Kurul Kararları
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/05/2019 Tarihli ve 8350 Sayılı Kararı 5
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/05/2019 Tarihli ve 8352 Sayılı Kararı 5
Yargı Bölümü:
Yargıtay Kararları
- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/10/2018 Tarihli ve E: 2017/9, K: 2018/10 Sayılı Kararı 6
- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar 27
İLAN BÖLÜMÜ
  a - Yargı İlanı 29
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 29
  c - Çeşitli İlanlar 36
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 67
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım