11.06.2019 tarih, 30798 sayılı Resmi Gazete içeriği

Yayın Tarihi: 11.06.2019

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Yönetmelikler
- Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 1
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 17
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 35
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 40
Tebliğler
- 2019 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi 43
- 2019 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi 83
- 2019 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi 84
- 2019 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi 85
- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi 90
İlanlar:
İlanlar
a- Arttırma, Eksiltme ve İhale İlanları 91
b- Çeşitli İlanlar 100
- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 119
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım