12.06.2019 tarih, 30799 sayılı Resmi Gazete içeriği

Yayın Tarihi: 12.06.2019

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yasama Bölümü:
Kanunlar
7176 Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1
7177 Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 8
7178 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 8
Yürütme ve İdare Bölümü:
Yönetmelikler
- Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9
- Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 14
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 17
Tebliğler
- İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/16, 2019/17, 2019/18, 2019/19, 2019/20, 2019/21, 2019/22, 2019/23, 2019/24, 2019/25, 2019/26, 2019/27, 2019/28, 2019/29, 2019/30, 2019/31, 2019/32, 2019/33, 2019/34, 2019/35, 2019/36, 2019/37, 2019/38, 2019/39, 2019/40, 2019/41, 2019/42 ve 2019/43) 20
İLAN BÖLÜMÜ
  a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 35
- b - Çeşitli İlanlar 45
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 71
Copyright © 2015 Umut Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
İzmir web tasarım